Language of document :

A Bundesfinanzgericht (Ausztria) által 2020. február 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – K kontra Finanzamt Linz

(C-58/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: K

Alperes: Finanzamt Linz

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2006/112/EK irányelv1 135. cikke (1) bekezdésének g) pontját, hogy a „befektetési alapok kezelésének” fogalma az alapkezelő társaság által egy harmadik személyre bízott olyan adóügyi feladatokat is magában foglalja, amelyek tárgyát a befektetők alapból származó jövedelme jogszabályokkal összhangban álló adóztatásának biztosítása képezi?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.).