Language of document :

2020 m. vasario 4 d. Bundesfinanzgericht (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje K / Finanzamt Linz

(Byla C-58/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: K

Atsakovė: Finanzamt Linz

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyvos 2006/112/EB1 135 straipsnio 1 dalies g punktas aiškintinas taip, kad „specialių investicinių fondų valdymo“ sąvoka turi būti suprantama kaip apimanti ir valdymo bendrovės trečiajam asmeniui perduotas vykdyti su mokesčiais susijusias užduotis, kurias atliekant siekiama užtikrinti tinkamą investicinių vienetų savininkų fondo pajamų apmokestinimą?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).