Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzgericht (Avstrija) 4. februarja 2020 – K/Finanzamt Linz

(Zadeva C-58/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: K

Zadevni urad: Finanzamt Linz

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 135(1)(g) Direktive 2006/112/ES1 razlagati tako, da pojem „upravljanje posebnih investicijskih skladov“ vključuje tudi davčne naloge, ki jih je družba za upravljanje prenesla na tretjo osebo in pri katerih gre za zagotavljanje, da je obdavčevanje dohodkov, ki jih imetniki enot premoženja prejmejo iz sklada, zakonito?

____________

1 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).