Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 13. februarja 2020 - ZM kot stečajni upravitelj družbe Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH/E. A. Frerichs

(Zadeva C-73/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Vložnik revizije: ZM kot stečajni upravitelj družbe Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH

Nasprotna stranka v postopku z revizijo: E. A. Frerichs

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 13 Uredbe Sveta (ES) št. 1346/2000 z dne 29. maja 2000 o postopkih v primeru insolventnosti1 in člen 12(1)(b) Uredbe (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja („Rim I“)2 razlagati tako, da pravo, ki se uporablja za pogodbo v skladu z zadnjenavedeno uredbo, ureja tudi plačilo, ki ga za izpolnitev pogodbene obveznosti plačila pogodbene stranke opravi tretja oseba?

____________

1 UL 2000, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 1, str. 191.

2 UL 2008, L 177, str. 6.