Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa, CAAD) (Portugali) on esittänyt 27.2.2020 – RC v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(asia C-103/20)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa, CAAD)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: RC

Vastaaja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Ennakkoratkaisukysymykset

Ovatko EY 12, EY 18, EY 39, EY 43 ja EY 56 artikla esteenä pääasian oikeusriidassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan jäsenvaltiossa sijaitsevan kiinteistön luovutuksesta syntyvään luovutusvoittoon kohdistuu lähtökohtaisesti silloin, kun luovuttaja asuu jossain muussa jäsenvaltiossa, erilainen verokohtelu kuin silloin, kun luovutusvoitto on syntynyt samanlaisen liiketoimen johdosta kyseisen kiinteistön sijaintivaltiossa asuvalle henkilölle, mutta muussa jäsenvaltiossa asuva verovelvollinen voi valita, että häntä verotetaan samoin edellytyksin kuin Portugalissa asuvaa verovelvollista?

Ovatko edellä mainitut Euroopan unionin oikeuteen kuuluvat määräykset erityisesti esteenä sille, että lainsäädännössä säädetään samanaikaisesti, että

i)    erityistä 28 prosentin verokantaa sovelletaan muualla kuin Portugalissa asuvien verovelvollisten saamiin kiinteistön luovutusvoittoihin

ii)    Portugalissa asuvan verovelvollisen suorittamista omaisuuden siirroista vuoden aikana saadun luovutusvoiton yhteenlasketusta määrästä otetaan huomioon vain 50 prosenttia ja

iii)    muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaiset voivat valita, että heitä verotetaan Portugalissa asuviin verovelvollisiin sovellettavien yleisten verokantojen mukaisesti (muualla kuin Portugalissa asuviin verovelvollisiin sovellettavan erityisen verokannan sijasta) edellyttäen, että kaikki tulot, mukaan lukien Portugalin alueella ja sen ulkopuolella saadut tulot, lasketaan yhteen samoin edellytyksin kuin Portugalissa asuvien verovelvollisten kohdalla?

Ovatko kyseiset Euroopan unionin oikeuteen kuuluvat määräykset toisin sanoen esteenä sille, että Portugalin ulkopuolella asuvan verovelvollisen on valittava joko

i)    erityisen kannan mukaan tapahtuva verotus, jossa veron perusteena on 100 prosenttia tulojen määrästä, tai

ii)    Portugalissa asuviin verovelvollisiin sovellettavan verokannan mukainen verotus, jossa veron perusteena on 50 prosenttia tulojen määrästä, edellyttäen että kaikki tulot lasketaan yhteen samoin edellytyksin kuin Portugalissa asuvien verovelvollisten kohdalla?

____________