Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. veljače 2020. uputio Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) – RC protiv Autoridade Tributária e Aduaneira

(predmet C-103/20)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: RC

Tuženik: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prethodna pitanja

1.    Protivi li se člancima 12., 18., 39., 43. i 56. UEZ-a nacionalni propis, kao što je onaj o kojem je riječ u glavnom postupku, kojim se kapitalni dobici što ih prijenosom nekretnine koja se nalazi u jednoj državi članici ostvari rezident u drugoj državi članici automatski podvrgavaju drukčijem poreznom postupanju od onog koje se, kad je riječ o istovrsnoj transakciji, primjenjuje na kapitalne dobitke koje ostvaruje rezident države u kojoj se nalazi ta nekretnina, ali kojim se predviđa mogućnost da se, po izboru poreznog obveznika nerezidenta, on oporezuje na isti način kao porezni obveznik rezident?

2.    Konkretno, protivi li se navedenim odredbama prava Unije to da istodobno postoje:

i.    pravilo kojim se propisuje primjena posebne porezne stope od 28 % na kapitalne dobitke od imovine koje ostvare nerezidenti;

ii.    pravilo kojim se propisuje da se uzima u obzir samo 50 % vrijednosti iznosa kapitalnih dobitaka ostvarenih prijenosima rezidenata tijekom jedne godine;

iii.    pravilo kojim se propisuje da rezidenti drugih država članica Europske unije mogu odabrati oporezivanje po općoj poreznoj stopi koja se primjenjuje na rezidente (umjesto po posebnoj poreznoj stopi koja se primjenjuje na nerezidente) pod uvjetom da u prijavi navedu sve svoje dohotke, uključujući dohotke ostvarene na državnom području te države i izvan njega, pod istim uvjetima koji se primjenjuju na rezidente?

3.    Drugim riječima, protivi li se odredbama prava Unije obveza nerezidenta da odabere između

i. oporezivanja 100 %-tne porezne osnovice po posebnoj poreznoj stopi i

ii. oporezivanja 50 %-tne porezne osnovice, poput rezidenata, po poreznoj stopi koja se primjenjuje na potonje, pod uvjetom da u prijavi navedu sve svoje dohotke, pod istim uvjetima koji se primjenjuju na rezidente?

____________