Language of document :

A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugália) által 2020. február 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – RC kontra Autoridade Tributária e Aduaneira

(C-103/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Az alapeljárás felei

Felperes: RC

Alperes: Autoridade Tributária e Aduaneira

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e az EK 12. cikk, az EK 18. cikk, az EK 39. cikk, az EK 43. cikk és az EK 56. cikk rendelkezéseivel az olyan belső jogi szabályozás, mint az alapeljárásban szóban forgó szabályozás, amely alapján az adott tagállamban található ingatlan átruházásából származó tőkejövedelemre e tagállam alapértelmezés szerint eltérő adójogi bánásmódot alkalmaz, ha ezen átruházást valamely másik tagállamban illetőséggel rendelkező személy valósítja meg, mint az ingatlan helye szerinti tagállamban illetőséggel rendelkező személy által az ugyanilyen típusú átruházással kapcsolatban szerzett tőkejövedelemre, amely azonban előírja annak lehetőségét, hogy a külföldi illetőségű adóalany választása szerint a belföldi illetőségű adóalanyhoz hasonló módon adózhasson?

Különösen, ellentétes-e az uniós jogi rendelkezésekkel az, hogy egyidejűleg áll fenn:

egy olyan jogszabály, amely a külföldi illetőségű személyek által ingatlanügyletekkel kapcsolatban szerzett tőkenyereség tekintetében a 28%-os különös adómérték alkalmazását írja elő,

olyan jogszabály, amely azt írja elő, hogy a külföldi illetőségű személyek által adott év során megvalósított átruházásokkal kapcsolatban szerzett tőkenyereség összegének csak 50%-os értékét vegyék figyelembe,

olyan jogszabály, amely azt írja elő, hogy az Európai Unió másik tagállamaiban illetőséggel rendelkező személyek a belföldi illetőségű személyekre alkalmazható általános adómérték szerinti adózást választhatják (a külföldi illetőségű személyekre alkalmazandó különös adómérték helyett), azzal a feltétellel, hogy a belföldi illetőségű személyekre irányadó feltételek szerint összevonják valamennyi jövedelmüket, az adott államon belül és kívül szerzett jövedelmeket is beleértve?

Másképpen fogalmazva, ellentétes-e az uniós jogi rendelkezésekkel az, hogy valamely külföldi illetőségű személynek választania kell, hogy

a különös adómérték szerint 100% után adózik, vagy

a belföldi illetőségű személyekhez hasonlóan az 50% után adózik a belföldi illetőségű személyekre alkalmazható adómérték alapján azzal a feltétellel, hogy a belföldi illetőségű személyekre irányadó feltételek szerint vonják össze valamennyi jövedelmüket?

____________