Language of document :

2020 m. vasario 27 d. Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje RC / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Byla C-103/20)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: RC

Atsakovas: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciniai klausimai

1)    Ar EB 12, 18, 39, 43 ir 56 straipsniais draudžiami nacionalinės teisės aktai, kaip antai nagrinėjami pagrindinėje byloje, pagal kuriuos kapitalo prieaugis, atsiradęs dėl kitos valstybės narės rezidento atlikto valstybėje narėje esančio nekilnojamojo turto perleidimo, automatiškai apmokestinamas mokesčio tarifu, kuris skiriasi nuo mokesčio tarifo, kuris, tokios pačios rūšies sandorio atveju, būtų taikomas valstybės narės, kurioje yra šis nekilnojamasis turtas, rezidento gautam kapitalo prieaugiui, tačiau kuriuose numatyta, kad apmokestinamieji asmenys nerezidentai, gali pasirinkti tokį patį apmokestinimą, koks taikomas rezidentams?

2)    Konkrečiai, ar pagal šias Sąjungos teisės nuostatas draudžiama, kad koegzistuotų:

i)    taisyklė, numatanti specialaus 28 % mokesčio tarifo taikymą nerezidentų gautam nekilnojamojo turto prieaugiui,

ii)    taisyklė, pagal kurią atsižvelgiama tik į 50 % per metus gauto kapitalo prieaugio, susijusio su rezidentų atliktais perleidimais, vertės,

iii)    taisyklė, pagal kurią kitų Europos Sąjungos valstybių narių rezidentai gali pasirinkti apmokestinimą pagal bendrus mokesčio tarifus, taikomus rezidentams (o ne pagal specialų nerezidentams taikomą tarifą), su sąlyga, kad visos jų pajamos, įskaitant gautas šios valstybės teritorijoje ir už jos ribų, turi būti sumuojamos tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos rezidentams?

3)    Kitaip tariant, ar pagal Sąjungos teisės nuostatas draudžiama tai, kad nerezidentas turi pasirinkti

i)    100 % pajamų apmokestinimą pagal specialų mokesčio tarifą arba

ii)    tokį kaip rezidentams galiojantį 50 % pajamų apmokestinimą pagal rezidentams taikomus mokesčio tarifus su sąlyga, kad visos jų pajamos sumuojamos tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos rezidentams?

____________