Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 28. jaanuaril 2020 – UAB P versus Dyrektorowi Izby Skarbowej w Białymstoku

(kohtuasi C-48/20)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Naczelny Sąd Administracyjny

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: UAB P

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi1 , artiklit 203 ja proportsionaalsuse põhimõtet tuleb tõlgendada nii, et need takistavad sellises olukorras nagu põhikohtuasjas kohaldada sellist liikmesriigi õigusnormi nagu 11. märtsi 2004. aasta käibemaksuseaduse (Ustawa o podatku od towarów i usług)2 artikli 108 lõige 1 arvetele, millele heas usus tegutsev maksukohustuslane on alusetult märkinud käibemaksu, kui:

- maksukohustuslase tegevus ei olnud seotud maksupettusega, vaid tulenes sellest, et tehingus osalenud pool tõlgendas õigusnorme valesti, toetudes tõlgendusele, mida maksuhaldurid selles valdkonnas tehingu tegemise hetkel olid väljendanud ja mille alusel eeldas maksukohustuslane ekslikult, et arve esitaja tarnib kaupu, kuid tegelikult osutab ta finantsvahenduse teenuseid, mis on käibemaksust vabastatud, ning

- alusetult lisatud käibemaksuga arve saajal oleks olnud õigus taotleda käibemaksu tagastamist, kui talle reaalselt kaupu tarniv käibemaksukohustuslane oleks esitanud tehingu kohta korrektse arve?

____________

1 ELT 2006, L 347, lk 1.

2 Dz. U. 2011, nr 177, jrk nr 1054, muudetud.