Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. siječnja 2020. uputio Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) – UAB „P” protiv Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

(predmet C-48/20)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: UAB „P”

Tuženik: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

Prethodno pitanje

Treba li članak 203. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 i načelo proporcionalnosti tumačiti na način da im se u situaciji poput one u glavnom postupku protivi primjena nacionalne odredbe kao što je članak 108. stavak 1. Ustawe z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług2 (Zakon o porezu na robu i usluge od 11. ožujka 2004.) na račune s neopravdano iskazanim PDV-om koje je izdao porezni obveznik koji postupa u dobroj vjeri ako:

– postupak poreznog obveznika nije povezan s utajom poreza, nego su stranke uključene u transakciju pogrešno protumačile zakonske odredbe na temelju tumačenja odredbi koje su u tom pogledu iznijela porezna tijela i opća praksa u trenutku transakcije, prema kojem se pogrešno smatra da izdavatelj računa obavlja isporuku robe, a on zapravo pruža uslugu financijskog posredovanja koja je izuzeta od poreza, i

– bi primatelj računa s neopravdano iskazanim PDV-om imao pravo zahtijevati povrat poreza da je porezni obveznik koji mu je zapravo isporučio robu pravilno obračunao transakciju?

____________

1 SL 2006., L 347, str. 1., kako je izmijenjena) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.

2 Dz.U. 2011., br. 177., poz. 1054., kako je izmijenjen.