Language of document :

A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2020. január 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UAB „P” kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

(C-48/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Naczelny Sąd Administracyjny

Az alapeljárás felei

Felperes: UAB „P”

Alperes: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 206/112/EK tanácsi irányelv1 203. cikkét és az arányosság elvét, hogy az alapügyben vizsgálthoz hasonló helyzetben azokkal ellentétes az ustawa o podatku od towarów i usług (a termékeket és a szolgáltatásokat terhelő adóról szóló törvény)2 108. cikkének (1) bekezdéséhez hasonló nemzeti rendelkezés alkalmazása azokra a jóhiszeműen eljáró adóalany által kiállított számlákra, amelyek jogalap nélkül feltüntetett héát tartalmaznak, amennyiben:

– az adóalany tevékenysége nem adócsalást valósít meg, hanem az a jogszabályoknak az ügyletben részt vevő felek általi téves értelmezéséből következik, amely értelmezés a jogszabályoknak az adóhatóság által az ügylet időpontjában történő értelmezésén és az e jogszabályokkal kapcsolatos, az ügylet időpontjában fennálló általános gyakorlaton alapult, mivel az adóhatóság tévesen indult ki abból, hogy a számlakibocsátó termékértékesítést végez, miközben az ténylegesen héamentes pénzügyi közvetítő szolgáltatást nyújt, és

– a jogalap nélkül feltüntetett héát tartalmazó számla címzettje visszaigényelhetné a héát, ha a számla címzettje részére ténylegesen termékértékesítést végző adóalany megfelelő módon számlázta volna ki az ügyletet?

____________

1 HL 2006. L 347., 1. o.

2 Dz.U. 2011., 177. szám, 1054. tétel, és későbbi módosításai.