Language of document :

2020 m. sausio 28 d. Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UAB „P“ / Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

(Byla C-48/20)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Naczelny Sąd Administracyjny

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: UAB „P“

Atsakovas: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

Prejudicinis klausimas

Ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1 203 straipsnis ir proporcingumo principas turi būti aiškinami kaip draudžiantys tokioje situacijoje, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, taikyti sąskaitoms faktūroms su sąžiningai veikiančio apmokestinamojo asmens nepagrįstai nurodytu PVM tokią nacionalinės teisės nuostatą, kaip Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (2004 m. kovo 11 d. Įstatymas dėl prekių ir paslaugų mokesčio)2 108 straipsnio 1 dalis, jeigu:

– apmokestinamojo asmens elgesys nebuvo sukčiavimas mokesčių srityje, o jį lėmė sandorio šalių klaidingas teisės normų aiškinimas, pagrįstas mokesčių institucijų taikomu nuostatų aiškinimu ir sandorio vykdymo metu šiuo klausimu paplitusia praktika, pagal kurią klaidingai preziumuojama, kad sąskaitą faktūrą išrašęs asmuo vykdo prekių tiekimą, nors jis faktiškai teikia finansinio tarpininkavimo paslaugą, kuriai PVM netaikomas, ir

sąskaitos faktūros su nepagrįstai nurodytu PVM gavėjas turi teisę reikalauti PVM grąžinti, kai apmokestinamasis asmuo, faktiškai tiekiantis jam prekes, tinkamai išrašo sąskaitas faktūras už sandorį?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.

2 Dz. U., Nr. 177, 2011, 1054 pozicija, su pakeitimais.