Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) la 28 ianuarie 2020 – UAB „P”/Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

(Cauza C-48/20)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Naczelny Sąd Administracyjny

Părțile din procedura principală

Reclamantă: UAB „P”

Intimat: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

Întrebarea preliminară

Articolul 203 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 , și principiul proporționalității trebuie interpretate în sensul că se opun aplicării, într-o situație precum cea în discuție în litigiul principal, a unei dispoziții naționale precum articolul 108 alineatul 1 din Ustawa o podatku od towarów i usług (Legea privind taxa pe bunuri și servicii2 ) din 11 martie 2004 (Dz. U. din 2011, nr. 177, poziția 1054, cu modificările ulterioare), în cazul facturilor cu TVA care nu este datorat de o persoană impozabilă de bună-credință, în cazul în care:

- comportamentul persoanei impozabile nu constituia o fraudă fiscală, ci rezultă dintr-o interpretare eronată a normelor de drept realizată de către părțile implicate în operațiune și întemeiată pe o interpretare a dispozițiilor autorităților fiscale și pe o practică curentă în materie la momentul operațiunii, făcând abstracție de faptul că emitentul facturii efectuează o livrare de bunuri, deși în realitate furnizează efectiv un serviciu de intermediere financiară scutit de TVA, și

- destinatarul unei facturi cu TVA care nu este datorat ar avea dreptul să solicite restituirea acestuia cu ocazia facturării corecte a operațiunii de către persoana impozabilă care efectuează în mod efectiv livrarea de bunuri în beneficiul său?

____________

1     JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.

2     Dz. U. din 2011, nr. 177, poz. 1054, cu modificările ulterioare.