Language of document :

Жалба, подадена на 10 декември 2019 г. от European Food SA срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 10 октомври 2019 г. по дело T-536/18, Société des produits Nestlé/EUIPO — European Food (FITNESS)

(Дело C-908/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: European Food SA (представители: R. Dincă, I. Speciac, V. Stănese, I.-F. Cofaru, avocați)

Други страни в производството: Société des produits Nestlé, Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 18 март 2020 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) не допусна обжалване по делото и разпореди жалбоподателят да понесе направените от него съдебни разноски.

____________