Language of document :

Appel iværksat den 10. december 2019 af European Food SA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 10. oktober 2019 i sag T-536/18 – Société des produits Nestlé mod EUIPO – European Food (FITNESS)

(Sag C-908/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: European Food SA (ved avocați R. Dincă, I. Speciac, V. Stănese og I.-F. Cofaru)

De andre parter i appelsagen: Société des produits Nestlé og Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

Den Europæiske Unions Domstol (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 18. marts 2020 besluttet, at appellen ikke admitteres og bestemt, at European Food SA bærer sine egne omkostninger.

____________