Language of document :

European Food SA 10. detsembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 10. oktoobri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-536/18: Société des produits Nestlé versus EUIPO - European Food (FITNESS)

(kohtuasi C-908/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: European Food SA (esindajad: avocați R. Dincă, I. Speciac, V. Stănese, I.-F. Cofaru)

Teised menetlusosalised: Société des produits Nestlé, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 18. märtsi 2020. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta apellandi kohtukulud tema enda kanda.

____________