Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 10 december 2019 door European Food SA tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 10 oktober 2019 in zaak T-536/18, Société des produits Nestlé / EUIPO – European Food (FITNESS)

(Zaak C-908/19 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: European Food SA (vertegenwoordigers: R. Dincă, I. Speciac, V. Stănese, I.-F. Cofaru, advocaten)

Andere partijen in de procedure: Société des produits Nestlé, Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Bij beschikking van 18 maart 2020 heeft het Hof van Justitie (kamer voor de toelating van hogere voorzieningen) de hogere voorziening niet toegelaten en rekwirante verwezen in haar eigen kosten.

____________