Language of document :

Odvolanie podané 10. decembra 2019: European Food SA proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 10. októbra 2019 vo veci T-536/18, Société des produits Nestlé/EUIPO - European Food (FITNESS)

(vec C-908/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: European Food SA. (v zastúpení: R. Dincă, I. Speciac, V. Stănese, I.-F. Cofaru, avocați)

Ďalší účastníci konania: Société des produits Nestlé, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením z 18. marca 2020 Súdny dvor (Komora príslušná prijímať odvolania) rozhodol, že odvolanie nie je prípustné a uložiť odvolateľke povinnosť znášať jej vlastné trovy konania.

____________