Language of document :

Pritožba, ki jo je European Food SA vložila 10. decembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 10. oktobra 2019 v zadevi T-536/18, Société des produits Nestlé/EUIPO - European Food (FITNESS)

(Zadeva C-908/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: European Food SA (zastopniki: R. Dincă, I. Speciac, V. Stănese, I.-F. Cofaru, avocați)

Drugi stranki v postopku: Société des produits Nestlé, Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče (senat, ki odloča o dopustitvi pritožb) je s sklepom z dne 18. marca 2020 odločilo, da se pritožba ne dopusti, in pritožnici naložilo, da nosi svoje stroške.

____________