Language of document :

2020 m. vasario 25 d. Bezirksgericht Schwechat (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje JU / Air France Direktion für Österreich

(Byla C-93/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bezirksgericht Schwechat

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: JU

Atsakovė: Air France Direktion für Österreich

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo (Monrealio konvencija)1 31 straipsnio 2 dalį, siejamą su 31 straipsnio 4 dalimi, reikia aiškinti taip, kad dėl įregistruoto bagažo sugadinimo, įvykusio orlaivyje arba bet kuriuo kitu laikotarpiu, per kurį vežėjas buvo atsakingas už įregistruotą bagažą, o jeigu vėluojama pristatyti – bet kuriuo atveju vėliausiai per 7 dienas nuo bagažo perdavimo gavėjui dienos vežėjui turi būti pateiktas skundas, antraip jokie ieškiniai prieš vežėją nepriimami, išskyrus jeigu pastarasis sukčiauja?

2.    Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas:

    Ar Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo (Monrealio konvencija) 31 straipsnio 2 dalį, siejamą su 31 straipsnio 4 dalimi, reikia aiškinti taip, kad dėl įregistruoto bagažo sugadinimo, įvykusio orlaivyje arba bet kuriuo kitu laikotarpiu, per kurį vežėjas buvo atsakingas už įregistruotą bagažą, o jeigu vėluojama pristatyti – ne vėliau kaip per 21 dieną nuo bagažo perdavimo gavėjui dienos vežėjui turi būti pateiktas skundas, antraip jokie ieškiniai prieš vežėją nepriimami, išskyrus jeigu pastarasis sukčiauja?

____________

1 2001 m. balandžio 5 d. Tarybos sprendimas 2001/539/EB dėl Europos bendrijos priimamos Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo (Monrealio konvencija) (OL L 194, 2001, p. 38; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 5 t., p. 491).