Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bezirksgericht Schwechat (Austria) la 25 februarie 2020 – JU/Air France Direktion für Österreich

(Cauza C-93/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bezirksgericht Schwechat

Părțile din procedura principală

Reclamantă: JU

Pârâtă: Air France Direktion für Österreich

Întrebările preliminare

Articolul 31 alineatul (2) coroborat cu articolul 31 alineatul (4) din Convenția pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internațional (Convenția de la Montreal)1 trebuie interpretat în sensul că deteriorarea bagajelor înregistrate survenită la bordul aeronavei sau în cursul unei anumite perioade în care bagajele se aflau în grija transportatorului aerian trebuie reclamată transportatorului aerian, în cazul unei livrări cu întârziere, în orice caz, cel mai târziu în termen de șapte zile de la data la care bagajele au fost puse la dispoziția beneficiarului, în caz contrar orice acțiune împotriva transportatorului aerian fiind inadmisibilă, cu excepția cazului de fraudă din partea acestuia?

(În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare:)

Articolul 31 alineatul (2) coroborat cu articolul 31 alineatul (4) din Convenția pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internațional (Convenția de la Montreal) trebuie interpretat în sensul că deteriorarea bagajelor înregistrate survenită la bordul aeronavei sau în cursul unei anumite perioade în care bagajele se aflau în grija transportatorului aerian trebuie reclamată transportatorului aerian, în cazul livrării lor cu întârziere, cel târziu în termen de douăzeci și una de zile de la data la care bagajele au fost puse la dispoziția destinatarului, în caz contrar orice acțiune împotriva transportatorului aerian fiind inadmisibilă, cu excepția cazului de fraudă din partea acestuia?

____________

1 Decizia Consiliului din 5 aprilie 2001 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internațional (Convenția de la Montreal) (JO 2001, L 194, p. 38, Ediție specială, 7/vol. 8, p. 112).