Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bezirksgericht Schwechat (Österrike) den 25 februari 2020 – JU mot Air France Direktion für Österreich

(Mål C-93/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bezirksgericht Schwechat

Parter i det nationella målet

Klagande: JU

Motpart: Air France Direktion für Österreich

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 31.2 jämförd med artikel 31.4 i konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen)1 tolkas på så sätt att en skada på incheckat bagage, vilken har inträffat ombord på luftfartyget eller medan det incheckade bagaget varit i transportörens vård, vid försenad utlämning under alla omständigheter ska reklameras hos transportören senast sju dagar från det att bagaget ställts till mottagarens förfogande och att talan får föras mot transportören endast om denne förfarit svikligt?

2.    Om den första frågan besvaras nekande:

Ska artikel 31.2 jämförd med artikel 31.4 i Montrealkonventionen tolkas på så sätt att en skada på incheckat bagage, vilken har inträffat ombord på luftfartyget eller medan det incheckade bagaget varit i transportörens vård, vid försenad utlämning under alla omständigheter ska reklameras hos transportören inom 21 dagar från det att bagaget ställts till mottagarens förfogande och att talan får föras mot transportören endast om denne förfarit svikligt?

____________

1     2001/539/EG: Rådets beslut av den 5 april 2001 om Europeiska gemenskapens ingående av konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen) (EGT L 194, 2001, s. 38).