Language of document :

Жалба, подадена на 14 януари 2020 г. от Neoperl AG срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 14 ноември 2019 г. по дело T-669/18 — Neoperl AG/EUIPO

(Дело C-14/20 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Neoperl AG (представители: H. Börjes-Pestalozza и G. Schultz, Rechtsanwälte)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 23 април 2020 г. Съдът на Европейския съюз (състав по допускането на обжалване) отхвърли жалбата и определи жалбоподателят да понесе направените от него съдебни разноски.

____________