Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 14. ledna 2020 Neoperl AG proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 14. listopadu 2019 ve věci T-669/18, Neoperl AG v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-14/20 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Neoperl AG (zástupci: H. Börjes-Pestalozza a G. Schultz, Rechtsanwälte)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Soudní dvůr Evropské unie (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) usnesením ze dne 23. dubna 2020 prohlásil kasační opravný prostředek za nepřijatelný a rozhodl, že účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek ponese vlastní náklady řízení.

____________