Language of document :

Appel iværksat den 14. januar 2020 af Neoperl AG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 14. november 2019 i sag T-669/18 – Neoperl AG mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

(Sag C-14/20 P)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Neoperl AG (ved Rechtsanwälte H. Börjes-Pestalozza og G. Schultz, som befuldmægtigede)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

Den Europæiske Unions Domstol (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 23. april 2020 besluttet, at appellen ikke admitteres, og truffet afgørelse om, at Neoperl AG bærer sine egne omkostninger.

____________