Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 14 januari 2020 door Neoperl AG tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 14 november 2019 in zaak T-669/18, Neoperl AG/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

(Zaak C-14/20 P)

Procestaal: Duits

Partijen

Rekwirante: Neoperl AG (vertegenwoordigers: H. Börjes-Pestalozza en G. Schultz, Rechtsanwälte)

Andere partij in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Bij beschikking van 23 april 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (kamer voor de toelating van hogere voorzieningen) de hogere voorziening niet toegelaten en rekwirante verwezen in haar eigen kosten.

____________