Language of document :

Odvolanie podané 14. januára 2020: Neoperl AG proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) zo 14. novembra 2019 vo veci T-669/18, Neoperl AG/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(vec C-14/20 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Neoperl AG (v zastúpení: H. Börjes-Pestalozza a G. Schultz, Rechtsanwälte)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Súdny dvor Európskej únie (komora rozhodujúca o prípustnosti odvolaní) uznesením z 23. apríla 2020 odvolanie odmietol ako neprípustné a rozhodol, že odvolateľka znáša svoje vlastné trovy konania.

____________