Language of document :

Överklagande ingett den 14 januari 2020 av Neoperl AG av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 14 november 2019 i mål T-669/18, Neoperl AG mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

(Mål C-14/20 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Neoperl AG (ombud: H. Börjes-Pestalozza och G. Schultz, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Europeiska unionens domstol (prövningstillståndsavdelningen) har den 23 april 2020 beslutat att ogilla överklagandet och att klaganden ska bära sina rättegångskostnader.

____________