Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Cluj (Rumunsko) dne 12. listopadu 2019 – SC Panavitrans SRL v. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Administrația Fondului pentru Mediu

(Věc C-828/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Cluj

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: SC Panavitrans SRL

Odpůrkyně: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Administrația Fondului pentru Mediu

Předběžná otázka

Musí být článek 110 Smlouvy o fungování Evropské unie vykládán v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jež pro účely vrácení daně, v souvislosti s níž bylo prohlášeno, že je v rozporu s unijním právem, stanoví lhůtu, která je kratší než obecná promlčecí lhůta stanovená vnitrostátním právem pro daňové pohledávky?

____________