Language of document :

A Curtea de Apel Cluj (Románia) által 2019. november 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SC Panavitrans SRL kontra Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj, Administrația Fondului pentru Mediu

(C-828/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Cluj

Az alapeljárás felei

Felperes: SC Panavitrans SRL

Alperes: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj, Administrația Fondului pentru Mediu

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 110. cikkét, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely az adókövetelések érvényesítése tekintetében a nemzeti jog által előírt általános elévülési határidőhöz viszonyítva rövidebb jogvesztő határidőt ír elő a közösségi jog rendelkezéseivel ellentétesnek minősített adó visszatéríttetésére?

____________