Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Cluj (Romunija) 12. novembra 2019 – SC Panavitrans SRL/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Administrația Fondului pentru Mediu

(Zadeva C-828/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Cluj

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: SC Panavitrans SRL

Tožena stranka: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Administrația Fondului pentru Mediu

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je člen 110 Pogodbe o delovanju Evropske unije treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi – v zvezi s povračilom dajatve, za katero je bila ugotovljena neskladnost s predpisi prava Skupnosti – ki določa krajši prekluzivni rok glede na splošni zastaralni rok, ki ga določa nacionalno pravo v zvezi s terjatvami do davčne uprave?

____________