Language of document :

2020 m. vasario 14 d. Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (likviduojama) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. gruodžio 18 d. Bendrojo Teismo (dešimtoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-763/18, Lazaras Szolgáltató és Kereskedelmi / Komisija

(Byla C-85/20 P)

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Apeliantė: Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (likviduojama), atstovaujama ügyvéd L. Szabó

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė prašo Teisingumo Teismo pripažinti apeliacinį skundą priimtinu ir pagrįstu ir dėl to panaikinti 2019 m. gruodžio 18 d. Bendrojo Teismo (dešimtoji kolegija) priimtą nutartį byloje T-763/18, Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi / Komisija, apie kurią apeliantei pranešta tą pačią dieną.

Be to, apeliantė prašo Teisingumo Teismo grąžinti bylą nagrinėti Bendrajam Teismui, kad šis priimtų sprendimą dėl klausimų, dėl kurių buvo pateiktas nepriimtinumu grindžiamas prieštaravimas ir kurie nebuvo išspręsti pirmojoje instancijoje priimtoje nutartyje.

Apeliantė prašo Teisingumo Teismo priteisti iš atsakovės pirmojoje instancijoje bylinėjimosi pirmojoje ir apeliacinėje instancijose išlaidas ir, jeigu byla būtų grąžinta nagrinėti Bendrajam Teismui, bylinėjimosi pirmojoje ir apeliacinėje instancijose išlaidas nustatyti ne iš karto, bet klausimo dėl jų nagrinėjimą atidėti iki galutinio sprendimo priėmimo.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

I. Klaidingas teisinis faktinių aplinkybių kvalifikavimas. Nepakankamas motyvavimas.

Nurodydama pirmąjį apeliacinio skundo pagrindą apeliantė teigia, kad Bendrasis Teismas tinkamai neatsižvelgė į teisinio nesaugumo situaciją, kiek tai susiję su sužinojimu apie ginčijamus Komisijos aktus.

Jurisprudencija, kuria remiasi Bendrasis Teismas, susijusi su sužinojimu apie aktus, kurie susiję su ieškovu arba yra jam skirti.

Apeliantė apskundė nacionalinio teismo priimtą nutartį dėl sustabdymo, nes ji nesutiko su tuo, kad Sąjungos lygmeniu priimtinas sprendimas dėl ginčijamų Komisijos sprendimų būtų priimtas prieš sprendimą, priimtiną dėl jos pareikšto ieškinio dėl žalos atlyginimo. Apeliantė ir jos teisinis atstovas teisiškai gali būti laikomi tuo pačiu asmeniu tik byloje, dėl kurios tarpusavyje suteiktas įgaliojimas ad litem (t. y., nacionaliniame teisme pareikštas ieškinys dėl žalos atlyginimo).

Kadangi teisiniam atstovui suteiktas įgaliojimas tik dėl nacionaliniame teisme pareikšto ieškinio dėl žalos atlyginimo, jis neturėjo pareigos informuoti apeliantės apie ginčijamus teisės aktus ar prašyti jų viso teksto per Sąjungos teisėje numatytą „protingą“ terminą, nes jo įgaliojime tokios pareigos nebuvo numatytos. To galėjo prašyti tik pati apeliantė, ir tik nuo to momento, kai sužinojo, kad aktai buvo su ja susiję, kaip tai suprantama pagal Sąjungos teisę.

II. Klaidingas jurisprudencijos, susijusios su „protingu terminu“, aiškinimas

Jurisprudencija, kuria rėmėsi Bendrasis Teismas, negali būti taikoma šioje byloje, nes nurodytų bylų aplinkybės nėra tokios pačios, kaip šioje byloje.

III. Klaidingas 2017 m. vasario 24 d. Komisijos rašto kvalifikavimas

Remdamasis nagrinėjamu atsakovės informaciniu raštu nacionalinis teismas priėmė sprendimą atmesti ieškinį byloje, susijusioje su OPS Újpest Kft. skundu, kuris daro poveikį apeliantės interesams, nes aiškiai pakeičiama jos teisinė padėtis, kadangi būtent remdamasis šiuo raštu nacionalinis teismas padarė išvadą, kad nacionalinės valdžios institucijos suteikė teisėtą pagalbą.

IV. Apeliantės teisės į gynybą pažeidimas. Bendrojo Teismo procedūros reglamento 126 straipsnio pažeidimas ir netinkamas taikymas

Nors Bendrasis Teismas nusprendė imtis proceso organizavimo priemonių, jis nepakvietė šalių pateikti pastabų dėl klausimo, ar ieškinys buvo pareikštas per nustatytą terminą. Būtent skundžiamoje nutartyje Bendrasis Teismas pirmą kartą nagrinėjo klausimą dėl ieškinio pareiškimo nesilaikant termino ir dėl to jį atmetė, nesuteikęs šalims ir konkrečiai apeliantei pateikti savo argumentų ir kontrargumentų.

Kadangi minėto kvietimo nebuvo, nepateiktas joks dokumentas, kuris galėtų pagrįsti apeliantės poziciją, kad ieškinys pareikštas per nustatytą terminą.

____________