Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. veljače 2020. uputio Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) – Līga Šenfelde protiv Lauku atbalsta dienests

(predmet C-119/20)

Jezik postupka: latvijski

Sud koji je uputio zahtjev

Augstākā tiesa (Senāts)

Stranke glavnog postupka

Žaliteljica: Līga Šenfelde

Druga stranka u postupku: Lauku atbalsta dienests

Prethodna pitanja

Treba li članak 19. stavak 1. točku (a) Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/20051 , u vezi s drugim odredbama navedene uredbe i odredbama Smjernica Europske unije o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima za razdoblje 2014.–2020., tumačiti na način da:

1.    poljoprivrednik ne ispunjava uvjet „mladog poljoprivrednika” samo zato što je dvije godine ranije dobio potporu za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava predviđenu u članku 19. stavku 1. točki (a) podtočki iii. Uredbe br. 1305/2013;

2.    se tim odredbama državama članicama dopušta da utvrde propis u skladu s kojim se poljoprivredniku neće isplatiti potpora, iz članka 19. stavka 1. točke (a) podtočke i. Uredbe br. 1305/2013, ako mu se već dodijelila potpora iz podtočke iii. iste odredbe;

3.    država članica može odbiti poljoprivredniku dodijeliti više potpora ako se nije poštovao način kombiniranja potpora utvrđen u Programu ruralnog razvoja koji je odobrila Europska komisija?

____________

1     SL 2013., L 347, str. 487.