Language of document :

Az Augstākā tiesa (Senāts) (Lettország) által 2020. február 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Līga Šenfelde kontra Lauku atbalsta dienests

(C-119/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lett

A kérdést előterjesztő bíróság

Augstākā tiesa (Senāts)

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Līga Šenfelde

Ellenérdekű fél: Lauku atbalsta dienests

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 19. cikke (1) bekezdésének a) pontját, a hivatkozott rendelet és a mezőgazdasági és erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben a 2014 és 2020 közötti időszakban nyújtott állami támogatásokra irányadó európai uniós irányelvek egyéb rendelkezéseivel együttesen, hogy:

a mezőgazdasági termelő csak azért elveszíti „fiatal mezőgazdasági termelői” jogállását, mert két évvel korábban megkapta a rendelet 19. cikke (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában meghatározott, mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez nyújtott támogatást;

az említett szabályok felhatalmazzák a tagállamokat olyan szabályozás bevezetésére, amely szerint a rendelet 19. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában meghatározott támogatást nem fizetik ki a mezőgazdasági termelő számára, ha az ugyanezen rendelkezés iii. alpontjában foglalt támogatást már biztosították részére;

a tagállam jogosult megtagadni valamely mezőgazdasági termelő tekintetében a halmozódás alkalmazását, ha nem tartották tiszteletben az Európai Bizottsággal egyeztetett vidékfejlesztési programban meghatározott halmozódási sorrendet?

____________

1 HL 2013. L 347., 487. o. (helyesbítés: HL 2016. L 130., 1. o.).