Language of document :

Жалба, подадена на 20 декември 2019 г. от Rubik's Brand Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 24 октомври 2019 г. по дело T-601/17, Rubik's Brand Ltd/EUIPO — Simba Toys

(Дело C-936/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Rubik's Brand Ltd (представители: K. Szamosi, M. Borbás, ügyvédek)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост, Simba Toys GmbH & Co. KG

С определение от 23 април 2020 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) не допусна обжалване по делото и разпореди жалбоподателят да понесе направените от него съдебни разноски.

____________