Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 20. prosince 2019 Rubik's Brand Ltd proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 24. října 2019 ve věci T-601/17, Rubik's Brand Ltd v. EUIPO - Simba Toys

(Věc C-936/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Rubik's Brand Ltd (zástupci: K. Szamosi, M. Borbás, ügyvédek)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, Simba Toys GmbH & Co. KG

Usnesením ze dne 23. dubna 2020 Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřijatelný, a uložil navrhovatelce náhradu nákladů řízení.

____________