Language of document :

Appel iværksat den 20. december 2019 af Rubik’s Brand Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 24. oktober 2019 i sag T-601/17 – Rubik’s Brand Ltd mod EUIPO – Simba Toys

(Sag C-936/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Rubik’s Brand Ltd (ved ügyvédek K. Szamosi og M. Borbás)

De andre parter i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Simba Toys GmbH & Co. KG

Den Europæiske Unions Domstol (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 23. april 2020 besluttet, at appellen ikke admitteres, og truffet afgørelse om, at Rubik’s Brand Ltd bærer sine egne omkostninger.

____________