Language of document :

Žalba koju je 20. prosinca 2019. podnio Rubik's Brand Ltd protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 24. listopada 2019. u predmetu T-601/17, Rubik's Brand Ltd protiv EUIPO-a - Simba Toys

(predmet C-936/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Rubik's Brand Ltd (zastupnici: K. Szamosi, M. Borbás, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, Simba Toys GmbH & Co. KG

Rješenjem od 23. travnja 2020., Sud (vijeće za dopuštanje žalbi) odlučilo je ne dopustiti žalbu i naložilo žalitelju snošenje vlastitih troškova.

____________