Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 20. decembrī Rubik's Brand Ltd iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2019. gada 24. oktobra spriedumu lietā T-601/17 Rubik's Brand Ltd/EUIPO – Simba Toys

(Lieta C-936/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Rubik's Brand Ltd (pārstāvji: K. Szamosi, M. Borbás, ügyvédek)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, Simba Toys GmbH & Co. KG

Ar 2020. gada 23. aprīļa rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējai pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________