Language of document :

Appell ippreżentat fl-20 ta’ Diċembru 2019 minn Rubik’s Brand Ltd mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fl-24 ta’ Ottubru 2019 fil-Kawża T-601/17, Rubik’s Brand Ltd vs EUIPO – Simba Toys

(Kawża C-936/19 P)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Rubik’s Brand Ltd (rappreżentanti: K. Szamosi, M. Borbás, ügyvédek)

Partijiet oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea, Simba Toys GmbH & Co. KG

B’digriet tat-23 ta’ April 2020, il-Qorti tal-Ġustizzja (Awla tal-Ammissjoni tal-Appelli) iddeċidiet li l-appell ma għandux jiġi ammess u kkundannat lill-appellanti għall-ispejjeż rispettivi tagħha.

____________