Language of document :

Odvolanie podané 20. decembra 2019: Rubik's Brand Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 24. októbra 2019 vo veci T-601/17, Rubikʼs Brand Ltd/EUIPO - Simba Toys

(vec C-936/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Rubikʼs Brand Ltd (v zastúpení: K. Szamosi, M. Borbás, ügyvédek)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Simba Toys GmbH & Co. KG

Uznesením z 23. apríla 2020 Súdny dvor (Komora príslušná prijímať odvolania) rozhodol, že odvolanie nie je prípustné a uložil odvolateľke povinnosť nahradiť trovy konania.

____________