Language of document :

Pritožba, ki jo je Rubik's Brand Ltd vložila 20. decembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 24. oktobra 2019 v zadevi T-601/17, Rubik's Brand Ltd/EUIPO - Simba Toys

(Zadeva C-936/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Rubik's Brand Ltd (zastopnika: K. Szamosi, M. Borbás, ügyvédek)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Simba Toys GmbH & Co. KG

Sodišče Evropske unije (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 23. aprila 2020 odločilo, da se pritožba ne dopusti in da pritožnik nosi svoje stroške.

____________