Language of document :

Överklagande ingett den 20 december 2019 av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 24 oktober 2019 i mål T-601/17, Rubik's Brand Ltd mot EUIPO - Simba Toys

(Mål C-936/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Rubik's Brand Ltd (ombud: K. Szamosi och M. Borbás, ügyvédek)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, Simba Toys GmbH & Co. KG

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 23 april 2020 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att klaganden ska bära sina rättegångskostnader.

____________