Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. studenoga 2019. uputila Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunjska) – Kazneni postupak protiv NC

(predmet C-840/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Okrivljenik

NC

Druga stranka u postupku

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție

Prethodna pitanja

1.    Treba li članak 19. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji, članak 325. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članak 4. Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima1 , usvojene na temelju članka 83. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, tumačiti na način da im se protivi usvajanje odluke tijela koje nije dio sudbene vlasti, Curtea Constituțională a României (Ustavni sud Rumunjske), kojom se nalaže preispitivanje korupcijskih predmeta u kojima su odluke donesene u određenom razdoblju i koji se nalaze u žalbenom stadiju, zbog neosnivanja sudskih vijeća specijaliziranih za navedeno područje unutar vrhovnog sudskog tijela, bez obzira na priznavanje specijalizacije sudaca u njihovu sastavu?

2.    Treba li članak 2. Ugovora o Europskoj uniji i članak 47. [stavak 2.] Povelje Europske unije o temeljnim pravima tumačiti na način da im se protivi mogućnost da tijelo koje nije dio u sudbene vlasti proglasi da je nezakonit sastav sudskog vijeća odjela vrhovnog sudskog tijela (vijeće sastavljeno od sudaca na dužnosti, koji su u trenutku imenovanja ispunjavali, među ostalim, uvjet specijalizacije koji je potreban za imenovanje u vrhovno sudsko tijelo)?

3.    Treba li nadređenost prava Unije tumačiti na način da ono omogućuje nacionalnom sudu da izuzme iz primjene odluku ustavnog suda donesenu u predmetu povodom sukoba ustavnopravne prirode i obvezujuću u skladu s nacionalnim pravom?

____________

1 SL 2017., L 198, str. 29.