Language of document :

2019 m. lapkričio 19 d. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš NC

(Byla C-840/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

NC

Kita proceso šalis:

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnio 1 dalį, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnio 1 dalį ir 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/13711 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, priimtos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 83 straipsnio 2 dalį, 4 straipsnį reikia aiškinti taip: jiems prieštarauja teisminės valdžios institucijoms nepriklausančios institucijos – Curtea Constituțională a României (Rumunijos Konstitucinis Teismas) – priimtas sprendimas, kuriame dėl to, kad aukščiausioje teisminėje institucijoje nebuvo sudarytos specializuotos atitinkamos srities teisėjų kolegijos, nors jas sudariusių teisėjų specializacija pripažinta, nurodoma grąžinti iš naujo nagrinėti korupcijos bylas, dėl kurių tam tikru metu jau buvo priimtas sprendimas ir kurios šiuo metu nagrinėjamos apeliacinėje instancijoje?

2.    Ar Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio [2 dalį] reikia aiškinti taip: jiems prieštarauja teisminės valdžios institucijoms nepriklausančios institucijos sprendimas pripažinti neteisėta aukščiausiosios teisminės institucijos skyriaus kolegijos sudėtį (kolegija sudaryta iš teisėjų, kurie jų paskyrimo metu atitiko, be kita ko, specializavimosi sąlygą, kurią atitikti privalėjo, kad būtų paskirti į aukščiausiąją teisminę instituciją)?

3.    Ar Sąjungos teisės viršenybė turi būti aiškinama taip, kad nacionalinis teismas gali netaikyti byloje dėl konstitucinio ginčo priimto Konstitucinio Teismo sprendimo, kuris yra privalomas pagal nacionalinę teisę?

____________

1 OL 198, 2017, p. 29.