Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Düsseldorf (Saksamaa) 25. veebruaril 2020 – Rottendorf Pharma GmbH versus Hauptzollamt Bielefeld

(kohtuasi C-92/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Rottendorf Pharma GmbH

Vastustaja: Hauptzollamt Bielefeld

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92,1 millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, artikli 239 lõike 1 teist taanet tuleb tõlgendada nii, et sellises olukorras nagu põhikohtuasjas, kus menetlusosalise imporditud ühenduseväline kaup on ühenduse tolliterritooriumilt reeksporditud ja tollivõla on põhjustanud asjaolud, mille puhul ei saa menetlusosalist süüdistada ilmses hooletuses, võib tollimaksu isikule tagasi maksta?

____________

1 EÜT 1992, L 302, lk 1; ELT eriväljaanne 02/04, lk 307.