Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona (Hispaania) 9. märtsil 2020 – YJ versus Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(kohtuasi C-130/20)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: YJ

Vastustaja: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Eelotsuse küsimus

Kas niisugust õigusnormi nagu üldise sotsiaalkindlustusseaduse (Ley General de la Seguridad Social) artikli 60 lõige 4, mis välistab emaduse pensionilisa maksmise naistele, kes lähevad vabatahtlikult pensionile, võrreldes naistega, kes lähevad samuti vabatahtlikult pensionile ettenähtud tavapärases pensionieas või kes lähevad pensionile ennetähtaegselt, aga selle töö olemuse tõttu, mida nad on terve oma tööelu jooksul teinud, töövõimetuse tõttu, või töösuhte lõpetamise tõttu nendest endast olenematutel põhjustel enne pensioniealiseks saamist, võib pidada otseseks diskrimineerimiseks direktiivi 79/71 tähenduses?

____________

1 Nõukogu 19. detsembri 1978. aasta direktiiv 79/7/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte järkjärgulise rakendamise kohta sotsiaalkindlustuse valdkonnas (EÜT 1979, L 6, lk 24; ELT eriväljaanne 05/01, lk 215).