Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. ožujka 2020. uputio Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona (Španjolska) – YJ / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(predmet C-130/20)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona

Stranke glavnog postupka    

Tužitelj: YJ

Tuženik: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Prethodno pitanje

Može li se smatrati da do izravne diskriminacije u smislu Direktive 79/71 dovodi pravilo poput članka 60. stavka 4. Leya General de la Seguridad Social (Opći zakon o socijalnoj sigurnosti) na temelju kojeg se dodatak za majčinstvo ne primjenjuje na žene koje dobrovoljno odlaze u prijevremenu mirovinu za razliku od žena koje također dobrovoljno odlaze u mirovinu ali su navršile za nju propisanu uobičajenu dob ili žena koje odlaze u prijevremenu mirovinu zbog prirode posla koji su obavljale tijekom svojeg radnog vijeka ili zbog invalidnosti odnosno zato što su prestale raditi prije nego što su ostvarile pravo na mirovinu zbog razloga koji ne ovise o njihovoj volji?

____________

1     Direktiva Vijeća 79/7/EEZ od 19. prosinca 1978. o postupnoj provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima socijalne sigurnosti (SL 1978., L 6, str. 24.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 7.)