Language of document :

2020 m. kovo 9 d. Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje YJ / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Byla C-130/20)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: YJ

Atsakovas: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Prejudicinis klausimas

Ar tokia teisės norma kaip Ley General de la Seguridad Social (Bendrasis socialinės apsaugos įstatymas) 60 straipsnio 4 dalis, pagal kurią moterims, kurios savo noru išeina į išankstinę pensiją, neskiriamas priedas už motinystę, priešingai nei toms, kurios taip pat savo noru išeina į pensiją būdamos įprasto numatyto amžiaus arba kurios į pensiją išeina anksčiau, tačiau dėl visą profesinį gyvenimą vykdytos profesinės veiklos, dėl negalios arba dėl to, kad turėjo nustoti dirbti nesulaukusios pensinio amžiaus dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių, gali būti laikoma tiesiogine diskriminacija, kaip ji apibrėžta Direktyvoje 79/71 ?

____________

1 1978 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 79/7/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo nuoseklaus įgyvendinimo socialinės apsaugos srityje (OL L 6, 1979, p. 24; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 215).