Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona (Spania) la 9 martie 2020 – YJ/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Cauza C-130/20)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona

Părțile din procedura principală

Reclamantă: YJ

Pârât: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Întrebarea preliminară

O dispoziție precum articolul 60 alineatul 4 din Ley General de la Seguridad Social [Legea generală privind securitatea socială], care exclude de la acordarea suplimentului de maternitate femeile care se pensionează în mod voluntar, spre deosebire de cele care se pensionează de asemenea în mod voluntar dar la vârsta obișnuită prevăzută sau de cele care se pensionează în mod anticipat, însă ca urmare a activității profesionale desfășurate în cursul vieții profesionale, pe motiv [de] incapacitate sau pentru că au încetat munca înainte de împlinirea vârstei de pensionare din motive neimputabile lor înseși, poate fi considerată o discriminare directă în sensul Directivei 79/71 ?

____________

1 Directiva Consiliului din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale (JO 1979, L 6, p. 24, Ediție specială, 5/vol. 1, p. 192).